Braun SILK.EPIL 3570 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Rasierer für Frauen Braun SILK.EPIL 3570 herunter. Braun SILK.EPIL 3570 User's Manual Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 55
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet5.0 / 5. Basierend auf14 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
SoftPerfection
Silk épil
Type 5318
(Type 5318 ohne Rasieraufsatz) 30.07.2002 KURTZ DESIGN
Body
Epilation
3790
3590
3570
Silk·épil
®
SoftPerfection
5318424_S1 Seite 1 Mittwoch, 18. September 2002 8:49 08
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 54 55

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Silk·épil

SoftPerfectionSilk épilType 5318(Type 5318 ohne Rasieraufsatz) 30.07.2002 KURTZ DESIGNBodyEpilation379035903570 Silk·épil®SoftPerfection5318424_S1

Seite 2 - Müµteri Hizmetleri Merkezi:

11• Pour l’épilation des aisselles et du maillot, nous vous recommandons d’utiliser la tête d’épilation des aisselles B.• Pour changer de tête d’épila

Seite 3 - SoftPerfection

12douceur 4 directions 1 et brossez les rouleaux.6 Pour nettoyer les pincettes, utilisez la brossette de nettoyage trempée dans de l’alcool. Retournez

Seite 4

13Nuestros productos están desarrollados para alcanzar los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute de su nueva

Seite 5

14Si al cabo de 36 horas, su piel sigue mostrando irritaciones, le recomen-damos que consulte a su médico. Generalmente, las reacciones de la piel y l

Seite 6 - How to epilate

15asegúrese de que el sistema reductor del dolor en 4 direcciones 1 esté colocado correctamente. • Para la depilación de las axilas y la línea del bik

Seite 7

16el uso de productos irritantes, como los desodorantes con alcohol.Limpieza de los cabezales de depilación5 Después de cada uso, desconecte el aparat

Seite 8

17Os nossos produtos foram des envol-vidos para alcançar os mais altos stan-dards de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que a sua nova Silk

Seite 9 - Méthode d’épilation

18Se, cerca de 36 horas depois, a sua pele ainda permanecer irritada, recomen-damos que consulte o seu médico. Geralmente, as reacções da pele e a sen

Seite 10

19Coloque a cabeça e certifique-se que o Acessório Suavizante de dôr com movimento em 4 direcções 1 está correctamente colocado.• Para se depilar nas

Seite 11 - 1 et brossez

20Limpeza das cabeças de depilação de raíz5 Depois da depilação, desligue a depiladora e limpe a cabeça de depilação:Quando limpar a cabeça de depila-

Seite 12 - 1, la depilación es

Braun InfolineHelplineShould you require any further assistance please call Braun (UK)Consumer Relations on0800 783 7010Helpline1 800 509448Servicio a

Seite 13 - Cómo depilarse

21ItalianoNello studio dei nostri prodotti perse-guiamo sempre tre obiettivi: qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il vostro nuovo Silk·ép

Seite 14 - B sin sistema reductor del

22vostro medico. In generale, la sensa-zione di fastidio e l’irritazione della pelle tendono a diminuire considerevolmente negli utilizzi successivi.I

Seite 15 - 3 situados a

23• Inserite lo spinotto del trasformatore 6 nell’apposita sede 5 e collegate il trasformatore 7 ad una presa di corrente.1 Per accendere l’apparecchi

Seite 16 - 1 torna a

24Pulite la sede della testina con la spazzolina in dotazione. Inserite nuovamente la testina e il massag-giatore anti-dolore.Salvo cambiamenti.Questo

Seite 17 - B estão

25∆· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ¿„ÔÁË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Û‡Á-¯ÚÔÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Ì

Seite 18 - B sem o Acessório

26Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÍ·¯ı› ·fi ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfi-ÁÔ˘˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚ›¯ˆÛË Ù˘ Ì·Û¯¿Ï˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÈΛÓÈ.ŸÏ˜ Ô

Seite 19 - 2, retire pri

272 ∫Âõ·Ï‹ ·ÔÙÚ›¯ˆÛ˘ Ì ÂÚÈÛÙÚÂõfiÌÂÓÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜B ∫Âõ·Ï‹ ·ÔÙÚ›¯ˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ì·Û¯¿ÏË3 ∫Ô˘ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ ÎÂõ·Ï‹˜4 ¢È·ÎfiÙ˘5 ÀÔ‰Ô¯‹ Û‡Ó‰ÂÛË

Seite 20 - 2 con l’esclusivo sistema

28ηٷÛ΢·ÛÙ‹ Ë ÛÙÂÓ‹ ÎÂõ·Ï‹. ÿÚË ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙȘ ηÌ‡Ï˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ Ì›· ··Ï‹ Î·È Û¯ÔÏ·ÛÙÈ΋ ·ÔÙ

Seite 21 - B siano perfet

29Ürünlerimiz, kalite, kullan∂m ve tasar∂mda en yüksek standartlara eriµilmek üzere üretilmiµtir. Yeni Braun Silk·épil SoftPerfection’dan memnun kalac

Seite 22

30varsa bu rahats∂zl∂k bir süre daha devam edebilir. Eπer 36 saat sonra cildinizde hala tahriµ varsa, doktorunuza dan∂µman∂z∂ tavsiye ederiz.Genel ola

Seite 23

65712a233412UK: PI-41-77 BS3Australia: " SAArgentina: " IR Type PI-41-77 V-3 Silk·épilSoftPerfection45318424_S4 Seite 4 Mittwoch, 18. S

Seite 24 - 2 Ì ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋

31• Koltukalt∂ ve bikini hatt∂ epilasyonu için koltukalt∂ epilasyon baµl∂π∂n∂ B kullanman∂z∂ tavsiye ederiz.• Epilatör baµl∂klar∂n∂ deπiµtirmek için s

Seite 25 - ¶ÂÚÈÁÚ·õ‹ (ÛÙË ÛÂÏ. 4)

32F∂rça ile cihaz∂n gövdesinin üst k∂sm∂n∂ temizleyiniz. Daha sonra epilasyon baµl∂π∂n∂ ve 4 farkl∂ yönde hareket eden ac∂ azalt∂c∂y∂ yerine tak∂n∂z.

Seite 26 - B ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·

33Produsele noastre sunt proiectate så satisfacå cele mai înalte standarde de calitate, funcøionalitate µi design. Speråm cå vå bucuraøi pe deplin de

Seite 27 - 3, ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿

34pårteazå pårul de la rådåcinå pentru prima datå sau dacå aveøi o piele sensibilå.Dacå, dupå 36 ore, pielea prezintå încå iritaøii , vå recomandåm så

Seite 28

35asiguraøi-vå cå dispozitivul de atenuare a durerii, cu deplasare in 4 direcøii este la locul lui;• Pentru epilarea axilarå µi inghinalå, vå recomand

Seite 29 - Nas∂l epilasyon yapacaks∂n∂z

36aparatul µi curåøaøi capul de epilare utilizat:Când curåøaøi capul de epilare 2, scoateøi mai întâi dispozitivul de atenuare a durerii, cu 4 direcøi

Seite 30 - 1 ç∂kar∂n∂z ve silindirleri

37‹ 5318424_S6-60 Seite 37 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14

Seite 31

38 5318424_S6-60 Seite 38 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14

Seite 32 - 1 permite

39 5318424_S6-60 Seite 39 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14

Seite 33 - Cum så ne epilåm

40‹ 5318424_S6-60 Seite 40 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14

Seite 34 - 2 cu dispozitivul de

90°1290°34567012121255318424_S5 Seite 5 Mittwoch, 18. September 2002 9:01 09

Seite 35 - 1 µi periaøi rolele

41 5318424_S6-60 Seite 41 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14

Seite 36

42 5318424_S6-60 Seite 42 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14

Seite 37

43 5318424_S6-60 Seite 43 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14

Seite 38

44 5318424_S6-60 Seite 44 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14

Seite 39

45 ‹ 5318424_S6-60 Seite 45 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14

Seite 40

46 5318424_S6-60 Seite 46 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14

Seite 41

47 5318424_S6-60 Seite 47 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14

Seite 42

48 5318424_S6-60 Seite 48 Donnerstag, 19. September 2002 2:59 14

Seite 43

49EnglishGuaranteeWe grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of

Seite 44

50tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustitu-yendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.En el su

Seite 45

6EnglishOur products are engineered to meet the highest standards of quality, func-tionality and design. We hope you thoroughly enjoy using the Braun

Seite 46

51distribuído por Braun ou por um distri-buidor Braun autorizado.No caso de reclamação ao abrigo de garantia, dirija-se ao Serviço de Assistência Técn

Seite 47

52RomaniaGarantieProdusul este garantat doi ani de la data cumpararii acestuia. In perioada de garantie, clientul este scutit de orice taxa pentru eve

Seite 48 - Français

53Garantiebüros und KundendienstzentralenGuarantee and Service CentersBureaux de garantie et centrales service après-venteOficinas de garantia y oficina

Seite 49 - Português

54DanmarkGillette Group Danmark A/S,Teglholm Allé 15,2450 Kobenhavn SV, “ 70 15 00 13Djibouti (Republique de)Ets. Nouraddine, Magasin de la Seine,12 P

Seite 50 - EÏÏËÓÈο

55MaltaKind’s, 287, Republic Street, Valletta VLT04, “ 24 71 18MarocIndimar S.A.,86, rue de Chaouia (ex. rue Colbert),Casablanca, 20 000,“ 2 26 86 31M

Seite 51

56South Africa (Republic of)Fixnet After Sales Service, 17B Allandale Park, P.O. Box 5716, Cnr Le Roux and Morkels Close, Johannesburg 1685, Midrand,

Seite 52 - (02) 663 105 74

7In general, the skin reaction and the sensation of pain tend to diminish considerably with the repeated use of Silk·épil.In some cases inflammation o

Seite 53

82 Rub your skin to lift short hairs. For optimum performance hold the ap-pliance at a right angle (90°) against your skin. Guide it in a slow, con-ti

Seite 54

9FrançaisNos produits ont été conçus pour répondre aux normes de qualité, de fonctionnalité et de design les plus strictes. C’est ainsi que vous pourr

Seite 55

10épilez pour les premières fois ou si vous avez la peau sensible.Si, après 36 heures, la peau est toujours irritée, nous vous conseillons de con-tact

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare