Braun MR320 Baby Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Mixer Braun MR320 Baby herunter. Braun MR320 Baby User Manual Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 54
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.9 / 5. Basierend auf23 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
www.braun.com/register
Type 4162
450
Watt
Multiquick 3
Minipimer 3
MR 320 Omelette
MR 320 Spaghetti
MR 320 Pasta
MR 320 Baby
99408353_MR320_P1 Seite 1 Mittwoch, 9. Dezember 2009 11:48 11
Stapled booklet, 148x180 mm, 56 pages (incl. 8 pages cover), 1/1c = black
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 53 54

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Minipimer 3

www.braun.com/registerType 4162450 WattMultiquick 3 Minipimer 3 MR 320 Omelette MR 320 Spaghetti MR 320 Pasta MR 320 Baby 99408353_MR320_P1 Seite

Seite 2 - 99408353/XII-09

11N.B. : Ne pas hacher d’aliments extrêmement durs, tels que glaçons, noix de muscade, grains de café ou grains de blé.Avant de hacher ...– pré-décou

Seite 3 - Spaghetti

12EspañolNuestros productos están desarrollados para alcanzar los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute de s

Seite 4 - Parmesan

13Nota: No intente picar alimentos excesivamente duros como por ejemplo nuez moscada, café en grano, cereales o hielo. Antes de empezar a picar ... –

Seite 5

14PortuguêsOs nossos produtos foram concebidos para alcançar os mais altos padrões de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que desfrute do se

Seite 6

15Sempre que picar alimentos mais duros (por exemplo, queijo duro), use o interruptor ligar/desligar # (velocidade 2).Nota: Não utilize o picador para

Seite 7

16ItalianoNello studio dei nostri prodotti perseguiamo sempre tre obiettivi: qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il prodotto Braun che av

Seite 8

17Prima di tritare ... – tagliare a pezzi la carne, il formaggio, le cipolle, l'aglio, le carote (vedere la guida a pagina 5)– togliere il gambo

Seite 9

18NederlandsOnze produkten zijn ontwikkeld om aan de hoogste kwaliteitseisen, functionaliteit en vormgeving te voldoen. Wij hopen dat u veel plezier z

Seite 10

19(met water), wortels, walnoten, hazelnoten, amandelen, pruimen, etc. Gebruik voor het hakken van harde ingrediënten (bijv. harde kaas) de aan/uitsch

Seite 11 - Atención

20DanskBrauns produkter har den højeste kvalitet i funktionalitet og design. Vi håber, du bliver glad for din nye Braun Multiquick/Minipimer.Vigtigt•

Seite 12

Deutsch 6, 49English 8, 49Français 10, 49Español 12, 49Português 14, 50Italiano 16, 50Nederlands 18, 50Dansk 20, 51Norsk 22, 51Svenska 24, 51Suomi 26

Seite 13 - Português

21på den øverste plasticdel. Anbring kniven på midterakslen af hakkeskålen (c). Tryk knivindsatsen ned og drej 90°, så den låser. Placer altid hakkesk

Seite 14

22NorskVåre produkter er designet for å imøtekomme de høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funksjon og design. Vi håper du blir fornøyd med di

Seite 15 - Italiano

23– ta av stilker fra urter og fjern skallet på nøtter– fjern ben, sener og brusk fra kjøtt.Hakking1. Advarsel: Ta forsiktig av plastdekselet fra kniv

Seite 16

24SvenskaVåra produkter är tillverkade för att tillgodose de högsta kraven på kvalitet, funktionalitet och design. Vi hoppas du kommer ha mycket glädj

Seite 17 - Nederlands

25Innan du hackar ...– tärna kött, ost lök, morötter, chili (se tabell på sidan 5)– avlägsna stjälkar från kryddor och örter, skala nötter– skär bort

Seite 18

26SuomiTuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmatkin laadun, toimivuuden ja muotoilun vaatimukset. Toivomme, että uudesta Braun-tuotteesta on Tei

Seite 19 - (hastighed 2)

27Ennen hienontamista ... – Esikäsittele liha, juusto, sipuli, valkosipuli, porkkana, chili (katso ohje sivulla 5).– Poista yrteistä varsi ja pähkinöi

Seite 20

28PolskiWyroby firmy Braun spe∏niajà najwy˝sze wymagania dotyczàce jakoÊci, wzornictwa oraz funkcjonalnoÊci. Gratulujemy zakupu i ˝yczymy zadowolenia

Seite 21 - (hastighet 2)

29Do rozdrabniania twardych artyku∏ów spo˝ywczych (np. twardego sera) nale˝y u˝ywaç w∏àcznika/wy∏àcznika # (pr´dkoÊç 2).Uwaga: Nie wolno rozdrabniaç w

Seite 22

30âesk˘Na‰e v˘robky jsou vyrábûny tak, aby odpovídaly nejvy‰‰ím nárokÛm na kvalitu, funkãnost a design.Pfiejeme Vám hodnû potû‰ení pfii pouÏívání nového

Seite 23

450 WattBCA32132115…20C4…8Cmax.4 xmax. 400 mlDDEHGFMR 320PastaMR 320BabyMR 320OmeletteMR 320Spaghettiturbo 21click!click!12 99408353_MR320_P4 Seite 1

Seite 24

31Pred pouÏitím rezacího strojku ...– rozkrájejte maso, s˘r, cibuli, cesnek, karotku, chili papricky (viz tabulka na strane 5)– z bylinek odstraÀte si

Seite 25 - (nopeus 2)

32MagyarTermékeink minŒsége, mıködése és formája a legma-gasabb igényeket is maradéktalanul kielégítik. Reméljük, örömét leli új Braun gŒzölŒs vasalój

Seite 26

33Aprítás elŒtt ... – Darabolja fel a húst, sajtot, vöröshagymát, fokhagy-mát, répát, chilit (lásd a feldolgozási tanácsokat a 5. oldalon).– A fıszern

Seite 27

34Slovensk˘Na‰e v˘robky sú vyrábané tak, aby zodpovedali najvy‰‰ím nárokom na kvalitu, funkãnosÈ a dizajn.Prajeme Vám veºa pote‰enia pri pouÏívaní nov

Seite 28

35Pred sekaním ...– pokrájajte mäso, syr, cibulu, cesnak, karotku (vid tabulku na strane 5)– z byliniek odstráÀte silné steblá, orechy vylúskajte– z m

Seite 29

36TürkçeÜrünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaµılabilmek üzere tasarlanmıµtır. Yeni Braun ürününüzden memnun kalacaπınız

Seite 30

37Doπramadan önce ...– et, peynir, soπan, sar∂msak ve havuçlar∂ parçalara ay∂r∂n∂z (kullanma k∂lavuzundaki 5 sayfas∂na bak∂n∂z)– yeµilliklerin saplar∂

Seite 31

38∂ÏÏËÓÈοT· ÒÔ˙¸ÌÙ· Ï·Ú Ó˜˘ÒflÊÔıÌ „È· ÙÁÌ ‹ˆË·ÛÙÁ Ôȸ-ÙÁÙ· ÙÁÚ Í·Ù·ÛÍÂıfiÚ ÙÔıÚ, ÙÁ ÏÔÌ·‰ÈÍfi ÎÂÈÙÔıÒ„È-͸ÙÁÙ· Í·È ÙÔ ÏÔÌÙ›ÒÌÔ Û˜Â‰È·Ûϸ ÙÔıÚ. ≈flÌ·È

Seite 32

39ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÎfiõÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ôχ ÛÎÏËÚÒÓ ÙÚÔõÒÓ (.¯. ÛÎÏËÚfi Ù˘Ú›) ¯ÚËÛÈÌÔ-ÔÈ›ÛÙ ÌfiÓÔ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ # (Ù·¯‡ÙËÙ· 2

Seite 33 - Slovensk˘

40êÛÒÒÍËÈç‡¯Ë ËÁ‰ÂÎËfl Óڂ˜‡˛Ú ‚˚ÒÓ˜‡È¯ËÏ Òڇ̉‡Ú‡Ï ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒ-ÚÂÈ Ë ‰ËÁ‡È̇. å˚ ̇‰ÂÂÏÒfl, ˜ÚÓ Ç˚ ·Û‰ÂÚ ‚ ÔÓÎÌÓÈ

Seite 34

1cm100 g10100 g15 50 g6 x 110 g6 x 175 x 180 g12 x 180 g8 x 1100 g90 g +12 x 1 45max.sec.123abd456789cclick!25ml121cmParmesan 99408353_MR320_P5 Seite

Seite 35

41èË ËÁÏÂθ˜ÂÌËË Ú‚Â‰˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ (̇ÔËÏÂ ÊÂÒÚÍÓ„Ó Ò˚‡) ÒΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÂÂÍβ˜‡-ÚÂθ ‚ÍÎ./‚˚ÍÎ. # (ÒÍÓÓÒÚ¸ 2).N.B.: ç ËÁÏÂθ˜‡ÈÚ ӘÂ̸

Seite 36 - EEE STANDARTLARINA UYGUNDUR

42ìÍ‡ªÌҸ͇èÓ‰Û͈¥fl ̇¯Óª ÍÓÏԇ̥ª ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π Ì‡È‚Ë˘¥Ï ÒÚ‡Ì-‰‡Ú‡Ï flÍÓÒÚ¥, ÙÛÌ͈¥Ó̇θÌÓÒÚ¥, χπ ˜Û‰Ó‚ËÈ ‰ËÁ‡ÈÌ. ëÔÓ‰¥‚‡πÏÓÒfl, Ç‡Ï ÒÔÓ‰Ó·‡πÚ¸Òfl ÍÓË

Seite 37 - ∂ÏÏËÓÈο

43èÓ‰¥·Ì˛‚‡˜ – ¥‰Â‡Î¸Ì Á̇fl‰‰fl ‰Îfl ÔÓ‰¥·ÌÂÌÌfl Ï’flÒ‡, Ú‚Â‰Ó„Ó ÒËÛ, ˆË·ÛÎ¥, Ú‡‚, ˜‡ÒÌËÍÛ, ÏÓÍ‚Ë, ‚ÓÎÓÒ¸ÍËı „Ó¥ı¥‚, ÏË„‰‡Î˛, ˜ÓÌÓÒÎË‚Û ¥ ̇‚¥Ú¸

Seite 38

44ÖÎÂÍÚ˘ÌËÈ êÛ˜ÌËÈ ÅÎẨÂ Braun Multiquick/ Minipimer MR 320 Omelette, MR 320 Pastaä‡ªÌ‡ ‚ËÓ·Ìˈڂ‡: Hi-P Poland Sp. z o.o.Ul. Magazynowa 8Bielan

Seite 39 - ËÁ·ÂʇÌË Ú‡‚Ï, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡

4599408353_MR320_P6-56 Seite 45 Mittwoch, 9. Dezember 2009 1:08 13

Seite 40

4699408353_MR320_P6-56 Seite 46 Mittwoch, 9. Dezember 2009 1:08 13

Seite 41

4799408353_MR320_P6-56 Seite 47 Mittwoch, 9. Dezember 2009 1:08 13

Seite 42

4899408353_MR320_P6-56 Seite 48 Mittwoch, 9. Dezember 2009 1:08 13

Seite 43

49DeutschGarantieAls Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen

Seite 44

50La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.Esta garantía ti

Seite 45

6Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Brau

Seite 46

51DanskGarantiBraun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun for egen regning afhjælpe fabrika

Seite 47

52PolskiWarunki gwarancji1. Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. gwarantuje sprawne dzia∏anie sprz´tu w okresie 24 miesi´cy od daty jego wydania Ku

Seite 48 - Français

53O pfiípadné v˘mûnû pfiístroje nebo zru‰ení kupní smlouvy platí pfiíslu‰ná zákonná ustanovení. Záruãní doba se prodluÏuje o dobu, po kterou byl v˘robek

Seite 49

54êÛÒÒÍËÈɇ‡ÌÚËÈÌ˚ ӷflÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡ ÙËÏ˚ BRAUNÑÎfl ‚ÒÂı ËÁ‰ÂÎËÈ Ï˚ ‰‡ÂÏ „‡‡ÌÚ˲ ̇ ‰‚‡ „Ó‰‡, ̇˜Ë̇fl Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl.Ç Ú˜ÂÌË „‡‡ÌÚËÈ

Seite 50

55ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÌÂÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÂÏÓÌÚÛ ‚ „‡‡ÌÚ¥ÈÌËÈ ÔÂ¥Ó‰ ‚Ë¥· ÏÓÊ ·ÛÚË Á‡Ï¥ÌÂÌËÈ Ì‡ ÌÓ‚ËÈ ‡·Ó ‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌËÈ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó á‡ÍÓÌÛ ÔÓ Á‡ıËÒÚ Ô‡‚ ÒÔÓÊË‚‡˜

Seite 51

7nüsse, Mandeln, Trockenpflaumen etc. perfekt hacken und zerkleinern. Verwenden Sie für das Zerkleinern harter Güter (z.B. harter Käse) Schalter #

Seite 52 - EÏÏËÓÈο

8 English Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy your new Braun

Seite 53

9 Chopping 1. Caution: Carefully remove the plastic cover from the blade (b). The blade is very sharp! Always hold it by the upper plastic part. Pla

Seite 54

10FrançaisNos produits sont conçus et fabriqués pour satisfaire aux plus hautes exigences de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous espérons qu

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare